В саду ходила, квiти збирала

В саду ходила, квiти збирала,
В саду ходила, квiти збирала,
Кого любила, причарувала.

Причарувала серце i душу,
Причарувала серце i душу,
Тепер до тебе ходити мушу.

Ходити буду, любити буду,
Ходити буду, любити буду,
Скажу по правдi, сватать не буду.

Ой ти дiвчино, гарна та пишна,
Ой ти дiвчино, гарна та пишна,
Чом ти до мене вчора не вийшла.

Я выходила, тебе не було,
Я выходила, тебе не було,
Я постояла, назад вернулась.

Бiльше не выйду, з тобов не стану
Бiльше не вийду, з тобов не стану,
Вишлю тя сестру, таку як сама.

А я з сестрою цiлу нiч стою,
А я з сестрою цiлу нiч стою,
Не та розмова, що iз тобою.

Не та розмова, не тii слова,
Не та розмова, не тii слова,
Не бiле личко, не чорноброва.

Две последние строки куплетов повторяются

Украинская народная песня

Нiч яка мiсячна

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.

Сядемо вкупочцi тут пiд калиною —
I над панами я пан!
Глянь, моя рибонько, — срiбною хвилею
Стелеться полем туман.

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,
Тепло — нi вiтру, нi хмар
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.

Ти не лякайся, що нiженьки босiї
Вмочиш в холодну росу:
Я тебе, вiрная, аж до хатиноньки
Сам на руках однесу.

Украинская народная песня

Ой,на горі два дубки

Ой, на горі два дубки.
Ой, на горі два дубки.
Ой, на горі два дубки, два дубки —
Зібралися докупки.
Ой, на горі два дубки, два дубки —
Зібралися докупки.

Вітер дуба хитає
Вітер дуба хитає
Вітер дуба хитає, хитає
Козак дівку питає:
Вітер дуба хитає, хитає
Козак дівку питає:

Ой, дівчино, чия ти?
Ой, дівчино, чия ти?
Ой, дівчино, чия ти, чия ти,
Чи вийдешти гуляти?
Ой, дівчино, чия ти, чия ти,
Чи вийдешти гуляти?

Ой, не питай, чия я,
Ой, не питай, чия я,
Ой, не питай,чия я,чия я,
Як вийдеш ти — вийду я!
Ой, не питай,чия я,чия я,
Як вийдеш ти — вийду я!

А я дочка мамчина,
А я дочка мамчина,
А я дочка мамчина, мамчина,
Цілуватись навчена.
А я дочка мамчина, мамчина,
Цілуватись навчена.

А я в батька один син,
А я в батька один син,

А я в батька один син, один син —
Погуляти хоч би з ким.
А я в батька один син, один син —
Погуляти хоч би з ким.

Украинская народная песня

Несе Галя воду

Несе Галя воду, коромисло гнеться,
За нею Іванко, як барвінок в’ється,
За нею Іванко, як барвінок в’ється.

Галю  ж моя Галю, дай води напиться,
Ти така хороша, дай хоч подивиться,
Ти така хороша, дай хоч подивиться.

Вода у ставочку, піди, тай напийся,
Я буду в садочку, прийди подивися,
Я буду в садочку, прийди подивися.

Прийшов у садочок, зозуля кувала,
А ти ж мене Галю, тай не шанувала,
А ти ж мене Галю, тай не шанувала.

Стелися, барвінку, буду поливати,
Вернися Іванку, буду шанувати,
Вернися Іванку, буду шанувати.

Скільки не стелився — ти не поливала,
Скільки не вертався — ти не шанувала,
Скільки не вертався — ти не шанувала.

Несе Галя воду, коромисло гнеться,
За нею Іванко, як барвінок в’ється,
За нею Іванко, як барвінок в’ється.

Украинская народная песня

Місяць на небі

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе,
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує, серденько мре.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує, серденько мре.

Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов,
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер ми зійшлися навіки знов.
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер ми зійшлися навіки знов.

Ой, очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день.
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?

Украинская народная песня

Чорнії брови

Чоpнiї бpови, каpiї очi,
Темнi, як нiчка, яснi, як день!
Ой, очi, очi, очi дiвочi,
Де ж ви навчились зводить людей?

Вас i немає, а ви мов тута,
Свiтите в душу як двi зоpi.
Чи в вас улита якась отpута,
Чи, може, спpавдi ви знахаpi?

Чоpнiї бpови — стpiчки шовковi,
Все б тiльки вами я любувавсь.
Каpiї очi, очi дiвочi,
Все б тiльки я дивився на вас.

Чоpнiї бpови, каpiї очi!
Стpашно дивитись пiдчас на вас:
Не будеш спати нi вдень, нi вночi,
Все будеш думать, очi, пpо вас.
Не будеш спати нi вдень, нi вночi,
Все будеш думать, очi, пpо вас.

Украинская народная песня

Чом ти не прийшов

Чом ти не прийшов,
Як мiсяць зiйшов?
Я тебе чекала.

Чи коня не мав?
Чи стежки не знав?
Мати не пускала?

Чи коня не мав?
Чи стежки не знав?
Мати не пускала?

I коня я мав,
I стежку я знав,
I мати пускала.

Найменша сестра,
Бодай не зросла,
Сiдельце сховала.

Найменша сестра,
Бодай не зросла,
Сiдельце сховала.

А старша сестра,
Сiдельце знайшла,
Коня осiдлала.

Поїдь, братику,
До дiвчиноньки,
Що тебе чекала.

Поїдь, братику,
До дiвчиноньки,
Що тебе чекала.

Тече рiченька,
Невеличенька,
Схочу — перескочу.

Вiддайте мене,
Моя матiнко,
За кого я хочу.

Вiддайте мене,
Моя матiнко,
За кого я хочу.

Чом ти не прийшов,
Як мiсяць зiйшов?
Я тебе чекала.

Чи коня не мав?
Чи стежки не знав?
Мати не пускала?

Чи коня не мав?
Чи стежки не знав?
Мати не пускала?

Чом ти не прийшов…

Чом ти не прийшов…

Чом ти не прийшов…

Украинская народная песня

А я все дивлюся, де моя Маруся

Якби менi сивий кiнь,
Я сiдельце маю,
Поiхав би за Дунай,
Там дiвчину маю.

А я все дивлюся,
Де моя Маруся,
А я все дивлюся,
Де ж та моя Маруся.

Як приiхав за Дунай,
Як прийшов до хати,
Стара баба, старий дiд,
Ще й дiвка кирпата.

Як прийшов я в хату,
Дали менi сiсти,
Поставили бараболi,
Не лупленi iсти.

А я тii бараболi,
По столi качаю,
На полицi паляницi,
Я до них моргаю.

Погасили каганець,
Полягали спати,
Я за тii паляницi
Та й давай тiкати.

Не попав у дверi я,
А в стовп головою,
Отаке то приключилось,
Лишенько зi мною.

Як тiкав я через тин,
Через перелази,
Били мене цiпом, цiпом
Аж чотири рази.

Украинская народная песня

Добрий вечiр, дiвчино

«Добрий вечiр, дiвчино, куди йдеш?
Скажи менi правдоньку, де живеш!»

«Чи то ж би я розуму не мала,
Щоб я тобi правдоньку сказала?»

«Добрий вечiр, дiвчино, чия ти?
Чи вийдеш ти на вулицю гуляти?»

«Не питайся, козаченьку, чия я,
Як вийдеш ти на вулицю, вийду й я!»

«Дiвчинонько-серденько, куди йдеш?
Скажи менi правдоньку, де живеш!»

«Отам моя хатонька край води,
З високого дерева, з лободи.

Я ж до хати сiнечки приплету
З високого дерева, з черету!»

«Тепер же я догадався, чия ти!
Пусти ж мене, серденько, до хати!»

«Шкода теє, голубе, затiвать,
Бо ти будеш нiченьку ночувать!»

«Та я ж тебе, серденько, не зведу,
Пожартую трiшечки та й пiду!»

Жартувала дiвчина до зорi,
Поки стало виднесенько надворi.

«Ой, уставай, козаченьку, та тiкай,
Та на мене славоньки не пускай!»

Каждая строка повторяется дважды

Украинская народная песня

I шумить, i гуде

I шумить, i гуде,
Дрiбний дощик iде,
А хто ж мене молодую,
Та й до дому вiдведе?

Обiзвався козак,
На солодкiм меду:
«Гуляй, гуляй дiвчинонько,
Я й до дому отведу».

Не веди ж ти мене,
Не прошу я тебе,
Бо лихого мужа маю,
Буде бити мене.

Последнее двустишие куплетов повторяется


Украинская народная песня